Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 28 Април 2017
 • Службен весник 55/2017
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 11 Ноември 2014
 • Службен весник 180/14
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Правилник за формата и содржината и потребната документација што се доставува со барањето за издавање на одобрение за користење на радиофрекфенции

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 13 Ноември 2014
 • Службен весник 173/14
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба на радио опрема која користи радиофреквенциски опсези што несе хармонизирани на ниво на ЕУ

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 13 Ноември 2014
 • Службен весник 173/14
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на