Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Одлука за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите

Дополнителни информации

  • Датум на донесување на актот Сабота, 28 Октомври 2006
  • Службен весник 112-06
  • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Агенцијата за електронски комуникации го објави Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции:

Дополнителни информации

  • Датум на донесување на актот Петок, 14 Јуни 2013
  • Важечки пропис Не
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за „План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Какедонија“

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија“, објавен на веб страната на АЕК на ден 25.05.2012 година.  Состанокот ќе се одржи на ден 28.06.2012 година (четврток) со почеток во 10:00 часот во АЕК, Зајчев рид, Скопје.

Дополнителни информации

  • Тема на состанок План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Какедонија
  • Датум на одржување Четврток, 28 Јуни 2012
  • Почеток во 10:00
  • Локација на состанокот Агенција за електронски комуникации, Контролно мерен центар, Зајчев рид, Скопје
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на