Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок по Јавна расправа по Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените, тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги “ објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 22.06.2012 година (петок) со почеток во 09:30 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.

Дополнителни информации

 • Тема на состанок Јавна расправа по Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените, тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги
 • Датум на одржување Петок, 22 Јуни 2012
 • Почеток во 09:30
 • Локација на состанокот Агенција за електронски комуникации, КМЦ Зајчев Рид, Скопје.
Прочитајте повеќе:

Состанок по Јавна расправа за измени на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите “Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги “ и “Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на  параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги”, објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 06.09.2012 година (четврток) со почеток во 09:30 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.

Дополнителни информации

 • Тема на состанок измени на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови
 • Датум на одржување Четврток, 06 Септември 2012
 • Почеток во 09:30
 • Локација на состанокот Агенција за електронски комуникации, во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.
Прочитајте повеќе:

Објавен Правилник за изменување и дополнување на правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни ком. мрежи и/или давателите на јавни ком. услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење

Агенцијата за електорнски комуникации го објави Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 16 Јули 2012
 • Службен весник 89-12
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на