Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (122)

Јавна набавка на услуги за Одржување на ГПС систем на возила- ФЛИТ менаџмент

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Одржување на ГПС систем на возила- ФЛИТ менаџмент
 • Краен рок за достава на понуди 07.12.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за Одржување на серверска, клиентска и мрежна ИКТ опрема

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Одржување на серверска, клиентска и мрежна ИКТ опрема
 • Краен рок за достава на понуди 21.12.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за Обука за стручно усовршување на вработените во АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Обука за стручно усовршување на вработените во АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 13.12.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за Адаптивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Адаптивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви
 • Краен рок за достава на понуди 20.12.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за одржување на фасада на деловен објект на АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Одржување на фасада на деловен објект на АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 14.12.2017 во 11 часот

Јавна набавка за сервисирање на пумпи и цевна инсталација за водоснабдување со вода за пиење и противпожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид - Скопје

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за водоснабдување со вода за пиење и противпожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид - Скопје
 • Краен рок за достава на понуди 27.11.2017 во 11.00 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на