Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (107)

Јавна набавка на услуга за сервисирање на системите за ладење и греење и сервисирање на котли за греење во објектите на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Услуга за сервисирање на системите за ладење и греење и сервисирање на котли за греење во објектите на Агенцијата за електронски комуникации
  • Краен рок за достава на понуди 24.10.2017

Јавна набавка на услуги за резервација и испорака на авиобилети

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Услуги за резервација и испорака на авиобилети
  • Краен рок за достава на понуди 07.09.2017 година 11:00 часот

Јавна набавка на систем за мерење на параметрите на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна мрежа

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Систем за мерење на параметрите на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна мрежа
  • Краен рок за достава на понуди 29.08.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на интернет пристап и податочно поврзување

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Интернет пристап и податочно поврзување
  • Краен рок за достава на понуди 18.07.2017
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на