Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состаноци (72)

Состанок по јавна расправа за предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ

Почитувани,
Агенцијата Ве поканува на состанок по јавна расправа за предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ. Состанокот ќе се одржи на ден 03.11.2014 (понеделник) со почеток во 13.00 часот во просториите на АЕК во сала бр.1 на прв кат. Се повикуваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на состанокот.
 
Со почит,
Агенција за електронски комуникации
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за Нацрт документ за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии

Почитувани,
Во вторник на 30.09.2014 со почеток од 10.00 часот Агенцијата свикува состанок по јавна расправа за Нацрт документ за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии. Состанокот ќе се одржи во сала 1 на прв кат во просториите на Агенцијата. Се повикуваат сите заинтересирани страни да земат учество на состанокот.
Со почит,
АЕК
Прочитајте повеќе:

Состанок по Јавна расправа за Нацрт документ за Методологија за анализа на релевантните пазари

  • Објавено во Состаноци
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за Методологија за анализа на релевантните пазари на кој ќе се разгледуваат пристигнатите коментари од заинтересираните страни. Состанокот ќе се одржи на ден 26.09.2014 г со почеток во 11.00 часот во сала 1 на 1 кат во просториите на Агенцијата. Се покануваат сите заинтересирани страни да земат учество.
Со почит,
Агенција за електронски комуникации
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавната расправа за Нацрт документот за анализа на пазар 1

  • Објавено во Состаноци
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за анализа на пазар 1 - Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници, на кој ќе се разгледуваат пристигнатите коментари од заинтересираните страни. Состанокот ќе се одржи на ден 26.09.2014 г со почеток во 10.00 часот во сала 1 на 1 кат во просториите на Агенцијата. Се покануваат сите заинтересирани страни да земат учество.
Прочитајте повеќе:

Почетен состанок (kick-off) за проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции во нова генерација на мрежи (оптика до секој

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на почетен состанок во врска со отпочнувањето на проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции во нова генерација на мрежи (оптика до секој дом, 4G мобилни мрежи, DOCSIS 3.0 мрежи).
Состанокот со претставници на АЕК и консултантската куќа Analysys Mason ќе биде одржан на ден 17.09.20104 г, во просториите на АЕК, сала 1 на прв кат со почеток од 10,00 часот.
Ги покануваме сите заинтересирани страни да земат учество на овој состанок.

Со почит,
Агенција за електронски комуникации
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви

  • Објавено во Состаноци
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи во петок на 29.08.2014 год. во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 12.00 часот.

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот

  • Објавено во Состаноци
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи во петок на 29.08.2014 год. во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 13:00 часот.

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.

  • Објавено во Состаноци
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи во петок на 29.08.2014 год. во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 11.00 часот.

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје
Прочитајте повеќе:

Презакажување на состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 - услуги со широк опсег

Агенцијата за електронски комуникации го презакажува состанокот по јавна расправа за анализа на пазар 8 - услуги со широк опсег за ден 24.07.2014 г во 13.00 часот. Состанокот ќе се одржи во просториите на АЕК - нова зграда сала 6 кат.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 - услуги со широк опсег

Агенцијата за електронски комуникации свикува состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 - услуги со широк опсег на ден 22.07.2014 г во 13.00 часот. Состанокот ќе се одржи во просториите на АЕК - нова зграда сала 6 кат. Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на овој состанок.
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на