Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состаноци (72)

Состанок по јавната расправа за Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за видот и содржибата на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат оператор

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации ве поканува на состанок по јавната расправа за Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за видот и содржибата на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации.

Состанокот ќе се одржи на 19.10.2017 година со почеток во 11:00 часот во салата за состаноци на Агенцијата на VI кат.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за предложена измена на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа за предложена измена на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба објавена на веб страната на АЕК на 06.07.2017 година. Состанокот ќе се одржи во четврток, 24.08.2017 година во 10:00 часот во салата на 6-ти кат.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за предлог за измена на ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предлог за измена на Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.
Состанокот ќе се одржи во среда, 19.04.2017 година во 9:30 часот во салата на 6-ти кат во Агенцијата за електронски комуникации.

Прочитајте повеќе:

Состанок по однос на коментарите за јавната расправа за Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации

На ден 30.03.2017 година со почеток во 11.00 часот, Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по однос на коментарите за јавната расправа за Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги.
Дополнителни информации:
Тема на состанок: Состанок по однос на пристигнатите коментари за ПРАВИЛНИКОТ за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги.
Датум на одржување: Четврток, 30 Март 2017
Почеток во: 11:00 часот
Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации-Контролно мерен центар на Зајчев Рид, Скопје
Прочитајте повеќе:

Состанок

Почитувани,
На 22.03.2017 година со почеток од 10:00 часот, Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок на кој ќе ја продолжи јавната расправа по однос на пристигнатите коментари за измена на правилниците: 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ МРЕЖНИ СРЕДСТВА И 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА

Прочитајте повеќе:

Состанок во врска со отворената јавна расправа за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба објавена на веб страната на АЕК на 07.12.2016 година. Состанокот ќе се одржи во вторник 24.01.2017 година, во 10:00 часот во салата на 6-ти кат во присториите на АЕК лоцирани на Кеј Димитар Влахов број 21 во Скопје.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за Нацрт документот за анализа на малопродажен пазар 1

Почитувани,
Агенцијата свикува состанок по јавна расправа за Нацрт документот за анализа на малопродажен пазар 1 и коментарите добиени од два оператори по овој документ.
Состанокот ќе се одржи во петок на 13.01.2016 година со почеток од 10 часот и ќе трае до 11:30 часот, во зградата на Агенцијата за електронски комуникации на адреса Кеј Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на оваа дебата.
Со почит,
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за предлог на ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • Објавено во Состаноци

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предлог на ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Состанокот ќе се одржи во четврток, 15.12.2016 година во 10:00 часот во салата на 6-ти кат во зградата на Агенцијата за електронски комуникации на адреса Кеј Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје.

Линк кон објавата за Јавна Расправа по Предлог за измена на „ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација и Правилникот за изменување и дополнување на правилник за изменување на правилникот за преносливост на броеви. Состанокот ќе се одржи во петок, 23.09.2016 година во 10:00 часот, во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во салата на 6-ти кат.
Прочитајте повеќе:

Состанок во врска со отворената јавна расправа по Намера за Јавен тендер за избор на еден или повеќе даватели на универзална услуга

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на состанок во врска со отворената јавна расправа по објавената Намера да распише Јавен тендер за избор на еден или повеќе даватели на универзална услуга во согласност со член 97 став 3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“, број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015). Состанокот ќе се одржи во среда, 24.08.2016 година во 11 часот во просториите на АЕК или поточно во салата на 6-ти кат.
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на