Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Изработка на проект за: Реконструкција на платформата на објект КМЦ Скопје-Зајчев Рид, за Надградба на објект КМЦ Штип, за изработка на антенски столбови ( Штип, Битола и Охрид)

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на