Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Образец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери Издвоено

Агенцијата за електронски комуникации објавува Oбразец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери.

Дополнителни информации

    Важечки: Не - No

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на