Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавен состанок по „Нацрт Документот за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Нацрт Извештајот за пресметка на цени за завршување на повик во јавни моб. ком. мрежи во РМ базирани на LRIC методологија“

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Нацрт Документот за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Нацрт Извештајот за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија“, “објавени на веб страната на АЕК на ден 26.04.2012 година.  Состанокот ќе се одржи на ден 29.05.2012 година (вторник) со почеток во 09 часот во АЕК, Димитрие Чуповски бр.13, сала 3, кат 3, Скопје.

Дополнителни информации

    Тема на состанок: „Нацрт Документот за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Нацрт Извештајот за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија“ Датум на одржување: Вторник, 29 Мај 2012 Почеток во: 09:00 Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации, Димитрие Чуповски бр.13 1000 Скопје Македонија

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на