Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок во врска со Јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на ел.ком.мрежи и ел. ком. инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите “Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства , “објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 30.05.2012 година (среда) со почеток во 13 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје

Дополнителни информации

    Тема на состанок: Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства Датум на одржување: Среда, 30 Мај 2012 Почеток во: 13:00 Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации, КМЦ Зајчев Рид, Скопје

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на