Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Петок, 17 Мај 2019 Службен весник: 98 од 21.05.2019 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на