Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Информација за промена на канали за DVB-T

СООПШТЕНИЕ

Агенцијата за електронски комуникации ги информира корисниците кои следат дигитална терестријална телевизија, DVB-T преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа за следното:

Во насока на воведување на 5G технологија и ослободување на фреквенцискиот опсег 694-790 MHz (дигитална дивиденда 2), предвидена е промена на каналите во одредени региони. Промените започнуваат на 15.05.2019 година (среда) во периодот од 10:00 до 12:00 часот во зоната на распределба „Мали Влај“ (Охрид, Струга и околниот регион). При процесот на промена на каналите можни се делумни или целосни прекини во програмата. Во тој случај, апелираме до корисниците за задолжително прескенирање на ТВ каналите на уредите за прием на DVB-T. Корисниците на услуги преку кабелска и оптичка мрежа нема да бидат засегнати од овие промени.
Агенција за електронски комуникации
Скопје, 14.05.2019 година

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на