Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на услуги за мобилна телефонија

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Услуга за мобилна телефонија Краен рок за достава на понуди: 20.12.2018 во 11:00 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на