Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на услуга за одржување на ГПС систем на возила – Флит менаџмент

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Одржување на ГПС систем на возила – Флит менаџмент Краен рок за достава на понуди: 21.08.2018 во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на