Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на услуга за сервисирање на системите за ладење и греење и сервисирање на котли за греење во објектите на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Услуга за сервисирање на системите за ладење и греење и сервисирање на котли за греење во објектите на Агенцијата за електронски комуникации Краен рок за достава на понуди: 24.10.2017

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на