Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок по однос на коментарите за јавната расправа за Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации

На ден 30.03.2017 година со почеток во 11.00 часот, Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по однос на коментарите за јавната расправа за Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги.
Дополнителни информации:
Тема на состанок: Состанок по однос на пристигнатите коментари за ПРАВИЛНИКОТ за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги.
Датум на одржување: Четврток, 30 Март 2017
Почеток во: 11:00 часот
Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации-Контролно мерен центар на Зајчев Рид, Скопје

Дополнителни информации

    Тема на состанок: Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги ... Датум на одржување: Четврток, 30 Март 2017 Почеток во: 11:00 Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации-Контролно мерен центар на Зајчев Рид, Скопје

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на