Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок по јавна расправа

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација и Правилникот за изменување и дополнување на правилник за изменување на правилникот за преносливост на броеви. Состанокот ќе се одржи во петок, 23.09.2016 година во 10:00 часот, во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во салата на 6-ти кат.

Дополнителни информации

    Тема на состанок: Јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација и Правилникот за изменување и дополнување на правилник за изменување на правилникот за преносливост на броеви Датум на одржување: Среда, 21 Септември 2016 Почеток во: 10:00 часот Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации, сала 6-ти кат, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на