Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок по јавна расправа за предлог на Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предлог на Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги. Состанокот ќе се одржи во среда, 11.05.2016 година во 10:00 часот во салата на 6-ти кат.

линк до отворената јавна расправа:

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1862-javna-rasprava-po-predlog-na-pravilnik-za-sodrzhinata-i-informaciite-shto-treba-da-bidat-objaveni-vo-referentnata-ponuda-za-pristap-do-javni-mobilni-komunikaciski-mrezhi-i-uslugi

Дополнителни информации

    Тема на состанок: Состанок по јавна расправа за предлог на Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги Датум на одржување: Среда, 11 Мај 2016 Почеток во: 10:00 Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на