Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок по јавна расправа

Во врска со објавената јавна расправа за:
  • „Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална ДТТ платформа и пресметка на WACC“ и
  • „Почетен Извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување на услуги преку дигитална терестијална платформа и Методологија за пресметка на WACC“
објавена на 08 Март 2016 година ги покануваме сите заинтересирани страни на јавен состанок во согласност со член 13 став 4 од ЗЕК. Состанокот ќе се одржи на ден 20.04.2016 година, среда во 10:15 часот, на адреса:
 
Агенција за електронски комуникации
Сала 6-ти кат
Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје
 
Линк до објавената јавна расправа:

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1839-pokana-za-javna-rasprava

Дополнителни информации

    Тема на состанок: Состанок по јавна расправа Датум на одржување: Среда, 20 Април 2016 Почеток во: 10:15 часот Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации Сала 6-ти кат Кеј Димитар Влахов број 21 1000 Скопје

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на