Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Годишна програма за вршење на редовен стручен надзор за 2016 година

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот - „Годишна програма за вршење на редовен стручен надзор за 2016 година“

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на