Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година

Агенцијата за електронски комуникации ја објавува усвоената годишна  програма за работа на Агенцијата за 2016 година.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на