Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок по јавна расправа за Правилникот за измените и дополнувањата на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации свикува состанок по јавна расправа за Правилникот за измените и дополнувањата на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги. Состанокот ќе се одржи на ден 29.06.2015 (понеделник), во просториите на АЕК на локација Зајчев рид, со почеток во 10:00 часот.
Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на овој состанок.

 

Дополнителни информации

    Тема на состанок: Состанок по јавна расправа за Правилникот за измените и дополнувањата на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење Датум на одржување: Понеделник, 29 Јуни 2015 Почеток во: 10:00 Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации, Скупи бб 1000 Скопје Македонија

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на