Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок на тема Предлог измена на Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни ком.услугиг

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации, ќе одржи состанок на тема Предлог измена на Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги и Предлог измена на обрасците за квартални извештаи.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи на 02.02.2015 год.(понеделник) во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 13:00 часот

Дополнителни информации

    Тема на состанок: Предлог измена на Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги и Предлог измена на обрасците за квартални извештаи Датум на одржување: Понеделник, 02 Февруари 2015 Почеток во: 13:00 Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации, сала за состаноци на 6 спрат, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на