Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Почетен извештај за Проект МАДРИД

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ на Почетниот Извештај од проектот МАДРИД

Документи во Проект МАДРИД

Ное 25, 2014 8369

Почетен извештај за Проект МАДРИД

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ на…

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на