Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Упатство за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ

Почитувани,

Агенцијата го објавува Финалниот документ на Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ.

Со почит,
АЕК

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Четврток, 13 Ноември 2014 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на