Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок по јавна расправа по Предлог „Правилник за начинот на водење на посебно сметководство" и „Предлог Упатство за LRIC модел - мобилна“

Агенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Предлог „Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап и начинот на доставување на сметководствена документација“ и  по Предлог „Упатство за подготовка на модел на трошоци базиран на LRIC“ наменет за операторите на јавни мобилни комуникациски мрежи“ објавени на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден22.02.2011 година (вторник ) со почеток во 10 часот во просториите на Контролно Мерен Центар – Зајчев Рид –Скопје.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на